UAH
Ns_nnya peas grade got_vsky 1 reprodukts_ya in Nikolaev online-store Agro-dopomoga,OOO | Buy Ns_nnya peas grade Got_vsky 1 reprodukts_ya Nikolaev (Ukraine) | Agro-dopomoga,OOO : Allbiz
Premium Standard
Reviews: 5

Ns_nnya peas grade Got_vsky 1 reprodukts_ya

Ns_nnya peas grade Got_vsky 1 reprodukts_ya
 • Ns_nnya peas grade Got_vsky 1 reprodukts_ya
Not available
Country of manufacture:Ukraine
Payment:
 • Cash,
 • Invoice payment,
 • Cash on delivery,
 • Безопасная покупка UaPay
 • In detail
Shipping:
 • Customer pickup,
 • Courier,
 • Transport company,
 • Nova Poshta
 • In detail
Description

Peas Got_vsky.

1 reprodukts_ya.

Orig_nator

_nstinut f_z_olog і ї Roslin і geneticists of NAN of Ukra§ni. Introduction to Majestic to re¾str sort_v Roslin Ukra§ni at 2006 rots_.

Gospodarsk_ that b_olog_chn_ characteristics

Smakov_ yakost_ і rozvaryuvaln_ dobr_. B_lka ma є 22,5-23,4%. Askokh_toz that korenevy gnilyam urazha¾tsya to nizhcha standart_v. Visokovrozhayny. On derzhany sortodosl_dny stants_ya for fates viprobovuvannya serednya urozhayn_st stanovit 37,8 c/hectare, it is maximum-62 c/hectare. Rekomendovany for poshirennya in zones to L_sostep that Pol_ssya. Mas 1000 nas_nin - 250-270g. Serednyostigly, є for 82-93 press dozr_v. Grade _ntensivny to type, pridatniya to mekhan_zovany zbirannya. For dany zayavnik norm to vis_v - 1,0-1,2 million/hectare skhody nas_nin.

Aprobats_yn_ oznak

Vivedeny by method harmoniously ї g_ridizats і ї. R_znovidn_st ekadukum. Nas_nina spherically ї to form, zhovty to kolyor. Roslina behind visota - nizka, antots_anova zabarvlennya v_dsutn є. Steblo behind dovzhina seredn є z great k_lk_styu vuzl_v. Leaf pom_rno - green to kolyor. Vtorinn_ leaf leaflets v_dsutn_. Prilistok to dobra of rozvinutiya z nayavny voskovy nalyot, serednyy z I nayavnoit rozm_ra plyamist_styu. Kv_tka - kol_r sails of b_liya, is maximum sail width serednya, the form to basis is direct. Form of verkh_vka of verkhnyy chasholistk of zagostren. B_b pom_rno - green to kolyor, dovgiya, vuzkiya z I nayavnoit pergamentn_styu, slabovignutiya z stupid verkh_vka. Serednya k_lk_st nas_nnya at bob_ - 6-7, is maximum-8, Zmorshkuvat_st s_m'yadoly nas_nin v_dsutnya.

Agrotekhn_ka of zvichayn for zone viroshchuvannya.

Characteristics:
Country of manufacture:Ukraine
Legume:Pea
Screen: 99 %
Species:горох
Ripening period:Early maturing
Information is up-to-date: 29.01.2021

Read more

Unbelievable price on Ns_nnya peas grade Got_vsky 1 reprodukts_ya in Nikolaev (Ukraine) company Agro-dopomoga,OOO.
Shipping method
Payment method
LiveInternet